Nieuwsbrief februari 2023

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat …
De ‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten, …
Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen hun kinderen in de onderneming laten meewerken. In principe kan een kind …
Bv’s met een of meer dga’s mogen onder voorwaarden aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet …
Sommige werknemers ontvangen aan het einde van hun dienstbetrekking een zogeheten vertrekvergoeding. In een zaak voor rechtbank …
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief