Nieuwsbrief september 2021

Aanpassing van SEBA vanwege langere levertijden

Aanvankelijk moest de levering van een emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden plaatsvinden als de ondernemer de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) wilde benutten. Nu de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s langer blijken te zijn dan verwacht, is de subsidieregeling aangepast. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, moet de levering van de bedrijfsauto in …

Aanpassing van SEBA vanwege langere levertijden Lees verder »

Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood

Het kabinet heeft de watersnood in Limburg besproken. Demissionair premier Rutte verklaarde dat de steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis ook van toepassing zijn op Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de watersnood. De wetgeving rond de steunmaatregelen omschrijven namelijk niet altijd wat de oorzaak van het omzetverlies moet zijn. De premier …

Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood Lees verder »

EC vraagt om Europese toezichthouder witwassen

De Europese Commissie (EC) heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd waarmee zij witwassen en terrorismefinanciering hoopt aan te pakken. Zo stelt zij een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan € 10.000 voor. Een onafhankelijke, nieuw op te richten autoriteit zal vanaf 2024 daarop toezicht moeten houden. De nieuwe toezichthouder krijgt onder andere de bevoegdheid banken …

EC vraagt om Europese toezichthouder witwassen Lees verder »

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat later in

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer laten weten dat de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 later in werking zal treden dan beoogd. Eerder was 1 januari 2022 de streefdatum, maar inmiddels is deze datum opgeschoven naar 1 juli 2022. De inwerkingtreding vindt later plaats omdat het voor scheidende partijen en professionals …

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat later in Lees verder »

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar

Stel dat een buitenlandse belastingplichtige, die geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie, wel recht heeft op een Nederlands pensioen. De pensioenverzekeraar houdt eerst de loonheffingen in en keert vervolgens een deel van het nettobedrag uit aan de ex-partner van de belastingplichtige. Het pensioen wordt geheel aan de buitenlandse belastingplichtige toegerekend. Vraag is of de …

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar Lees verder »

Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen

Voor Arbovoorzieningen geldt binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de Arbowet. Hoewel gezonde lunchmaaltijden de gezondheid van werknemers in algemene zin bevorderen, zijn zij volgens rechtbank Den Haag geen Arbovoorzieningen. Dat komt doordat een direct verband tussen zo’n gezonde …

Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen Lees verder »

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening

In beginsel moet men voor de fiscale kwalificatie van een lening aansluiten bij de civielrechtelijke kwalificatie. Een uitzondering geldt bij een schijnlening, bodemlozeputlening of deelnemerschapslening. Maar in andere gevallen blijft een geldverstrekking een lening als het civielrechtelijk een lening is. Dat betekent dat bij een latere kwijtschelding pas op dat moment de fiscale afwikkeling volgt. …

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening Lees verder »

Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022

Het (demissionaire) kabinet liep al langer met het idee om de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting af te schaffen. Nu is in een besluit vastgelegd dat deze aftrekmogelijkheid per 1 januari 2022 komt te vervallen. In plaats van de aftrek van de scholingsuitgaven komt de Subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Het is de bedoeling …

Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022 Lees verder »

Voorkom aanmaningskosten met uitstelverzoek in bezwaar

In beginsel zal een belastingplichtige een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de fiscus als hij een belastingaanslag niet binnen de betaaltermijn kan voldoen. Terwijl de ontvanger van de belastingen op dit verzoek beslist, mag hij de belastingplichtige in beginsel geen aanmaningskosten in rekening brengen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat hetzelfde geldt als de belastingplichtige …

Voorkom aanmaningskosten met uitstelverzoek in bezwaar Lees verder »

Startersvrijstelling ook bij in delen verkregen eigendom

Wie de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wil gebruiken, moet verklaren deze vrijstelling niet eerder te hebben toegepast. Stel dat iemand op een dag het erfpachtrecht op een perceel verkrijgt. Diezelfde persoon koopt op dezelfde dag van een andere verkoper de blote eigendom van het perceel. In eerste instantie zou alleen de eerste verkrijging onder de …

Startersvrijstelling ook bij in delen verkregen eigendom Lees verder »

Scroll naar top

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief