Nieuwsbrief september 2021

Uitkering door SPF kan schenking door oprichter zijn

Soms richten dga’s of vermogende particulieren een Stichting Particulier Fonds (SPF) op dat naderhand bedragen uitkeert aan de kinderen van de oprichter. Onder voorwaarden kunnen deze uitkeringen kwalificeren als schenkingen door de oprichter aan zijn kinderen. De Belastingdienst moet dan wel aannemelijk maken dat de oprichter van de SPF feitelijk de beschikkingsmacht heeft behouden over …

Uitkering door SPF kan schenking door oprichter zijn Lees meer »

Zelf autokostenforfait verzinnen levert boete op

Wanneer een IB-ondernemer eenmaal een winstcorrectie moet toepassen vanwege zijn privégebruik van de auto van de zaak, moet hij deze correctie berekenen volgens de wettelijke methode. Zelfs als de ondernemer compensatie wil omdat hij ook zijn privéauto voor de onderneming gebruikt. Het op eigen houtje hanteren van afwijkende percentages is niet toegestaan. Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet …

Zelf autokostenforfait verzinnen levert boete op Lees meer »

Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon

Eerder dit jaar oordeelde rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van een dga is te stellen op een bedrag dat lager is dan het minimumloon. Dit oordeel botste met het standpunt van de Belastingdienst. Maar de fiscus is teruggekomen op het standpunt dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk moet …

Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon Lees meer »

Renteaftrekbeperking na financieren met hybride constructie

Het komt in de praktijk voor dat een groep investeerders belangen in een of meer ondernemingen verwerven en deze financieren met leningen van verbonden lichamen. Soms gaat het om buitenlandse lichamen die in de vestigingsstaat fiscaal transparant zijn. Het gevolg is dan dat de rente bij deze zogeheten hybride lichamen niet is belast. De Belastingdienst …

Renteaftrekbeperking na financieren met hybride constructie Lees meer »

Dubbele premieheffing geen excuus voor thuiswerkverbod Brit

Door de combinatie van de coronamaatregelen en het einde van het overgangsrecht in het kader van de Brexit, vrezen sommige Nederlandse werkgevers van werknemers uit het VK dat zij dubbele premies volksverzekeringen verschuldigd zijn. Tenminste, als de Britse werknemer blijft thuiswerken in het VK. Als het de werknemer niet valt te verwijten dat hij thuiswerkt, …

Dubbele premieheffing geen excuus voor thuiswerkverbod Brit Lees meer »

Werknemer die sleutels inlevert, heeft geen auto van de zaak

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak, moet zijn werkgever op zijn loon een bijtelling toepassen vanwege dat privégebruik. Maar hoe zit het als de werknemer tijdens een vakantieperiode van één maand de auto van de zaak achterlaat bij zijn werkgever? Moet de werkgever dan ook …

Werknemer die sleutels inlevert, heeft geen auto van de zaak Lees meer »

Bemiddelen extra garantie eigen producten: geen btw-aftrek

Sommige bedrijven verkopen niet alleen producten, maar bemiddelen ook bij het tot stand komen van een overeenkomst voor het verkrijgen van langere garantie. Daarbij vloeit uiteindelijk de garantieverlenging voort uit een overeenkomst tussen een verzekeraar en de klanten van de verkoper. Maar de verkoper zal wel degene zijn via wie het contact tussen de klant …

Bemiddelen extra garantie eigen producten: geen btw-aftrek Lees meer »

Risico afzonderlijk aanslagen partners opleggen voor fiscus

Stel dat fiscale partners gezamenlijk hun aangifte inkomstenbelasting indienen, maar dat de inspecteur ervoor kiest deze aangiftes afzonderlijk te behandelen. Bij het opleggen van de aanslag van de eerste partner betaalt de Belastingdienst heffingskortingen uit in de veronderstelling dat de andere partner voldoende belasting is verschuldigd. Als bij het opleggen van de aanslag van de …

Risico afzonderlijk aanslagen partners opleggen voor fiscus Lees meer »

Scroll naar top

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief