Overig nieuws

NZa maakt nieuwe tarieven huisartsen­zorg bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de nieuwe tarieven bekend voor de huisartsenzorg. Deze tarieven zijn gebaseerd op recent kostprijsonderzoek naar de kosten, opbrengsten en de hoeveelheid geleverde zorg. Deze aanpassing doen we zodat de tarieven de gemiddelde kosten van een behandeling dekken. Uit ons kostprijsonderzoek blijkt dat de kosten per behandeling 2,6% lager uitvallen. Door de indexering in 2025 stijgen de tarieven alsnog met gemiddeld 1,9% ten opzichte van de tarieven van 2024. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 januari 2025.

Financieel sterke sector
De huisartsensector kent vele uitdagingen en is sterk in beweging, maar staat er financieel goed voor. Uit het kostprijsonderzoek over 2022 blijkt dat de kosten én de opbrengsten per praktijk de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Dit komt door de grote ontwikkeling die de sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De huisartsenpraktijken zijn veranderd. Er werken meer huisartsen in loondienst of als waarnemer en ze werken in de praktijk samen met meer ondersteunend personeel, zoals praktijkondersteuners. Door deze andere manier van organiseren kunnen er meer patiënten behandeld worden. Dit maakt het werk voor praktijkhoudende huisartsen wel ingewikkelder, zij zijn verantwoordelijk voor een grotere praktijk. Deze ontwikkeling is meegenomen in de nieuwe tarieven en heeft geleid tot een stijging van de normatieve arbeidskostencomponent met 11,9% tot € 202.476 (prijspeil 2025) per fte praktijkhoudend huisarts.

Afspraken versterken de eerstelijnszorg
De NZa doet kostprijsonderzoek om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De herijkte tarieven zijn gebaseerd op de gemeten huidige situatie. Alle bovengenoemde ontwikkelingen zijn onderdeel van de nieuwe tarieven. Er komt veel op huisartsen af en de sector staat voor grote uitdagingen om zorg beschikbaar te houden. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over het versterken van de huisartsenzorg en de eerste lijn. In lijn met de ambities uit het IZA heeft de NZa een aantal belangrijke wijzigingen in de bekostiging mogelijk gemaakt die hieraan bijdragen. Dit gaat bijvoorbeeld om de structurele vergoeding van € 12,93 per ingeschreven verzekerde per jaar voor meer tijd voor de patiënt vanaf 1 januari 2025. Daarnaast zijn de anw-uurtarieven vorig jaar verhoogd en is er een landelijk experiment mogelijk gemaakt voor het verkennend gesprek. Deze aanvullende vergoedingen maken de gewenste beweging naar passende zorg mogelijk.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-mail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fiscaal

Overig Nieuws

Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief