Fiscaal

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie

De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een taakoverdracht tussen bepaalde verenigingen en algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Maar dan mogen commerciële factoren daarbij geen rol spelen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit zo aangepast dat woningcorporaties eerder aan die voorwaarden voldoen. Zo gaat de fiscus ervan uit dat commerciële factoren geen rol spelen als geen koopsom of andere prestatie wordt bedongen voor de activa en passiva die zien op de taakoverdracht. Aan deze voorwaarde is niet te voldoen als men van overheidswege een overnamesom moet bedingen tot aan een voorgeschreven waarde voor de overgedragen zaken. Maar ook in die situatie geldt het uitgangspunt dat commerciële factoren geen rol spelen. Daardoor kunnen taakoverdrachten tussen woningcorporaties in principe ook vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting.

Deze wijziging heeft terugwerkende kracht en wel tot 1 oktober 2020.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-mail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief