Nieuwsbrief december 2022

  • Alle
  • Fiscaal
  • Overig nieuws
Fiscaal

Herinvesterings­voornemen hoeft niet direct reëel te zijn

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het voor de vorming van een herinvesteringsreserve (HIR) niet …

Lees verder
Fiscaal

Sterftekans is irrelevant voor kwalificatie periodieke gift

De aftrek van periodieke giften in de inkomstenbelasting is ruimer dan de aftrek van overige …

Lees verder
Fiscaal

Fbi moet vervangende betaling over wereldwinst berekenen

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) mogen sinds 1 januari 2008 onder voorwaarden een vermindering toepassen op hun af …

Lees verder
Fiscaal

Ook inspecteur mag privégebruik auto stellen op 2,7%

Het privégebruik van een bedrijfsauto waarvoor (gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting is genoten, telt …

Lees verder
Fiscaal

Bv mag vast minimum loon dga niet naar tijdsgelang berekenen

Bv’s moeten in beginsel op grond van de gebruikelijkloonregeling hun dga’s een bepaald minimum aan …

Lees verder
Fiscaal

Fiscus mag alleen bestaande informatie benutten voor boete

De Belastingdienst mag iemand niet dwingen om mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dit …

Lees verder
Fiscaal

Inspecteur erfbelasting mag niet wachten op IB-inspecteur

In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging het om de vraag of de fiscus een …

Lees verder
Fiscaal

Dankzij VSO dotatie aan HIR na afwaardering toegestaan

Wat in een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst staat, kan indirect ook de vorming van …

Lees verder
Fiscaal

Verouderde machtiging kan leiden tot niet-ontvankelijkheid

Op grond van een bepaling in de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter een schriftelijke …

Lees verder
Fiscaal

Subsidiebudget voor elektrische bestelauto voor 2022 is op

De overheid wil ondernemers stimuleren om bij het kiezen van een bestelauto te gaan voor …

Lees verder
Fiscaal

In APV ingebrachte woning blijft in box 1 zitten

Wie vermogensbestanddelen in een afgezonderd particulier vermogen (APV) inbrengt, wordt in principe geacht die vermogensbestanddelen …

Lees verder
Fiscaal

Dga, bewijs dat winstuitdeling eerder heeft plaatsgevonden

Als een bv een vordering op haar dga heeft, maar hem zijn schuld kwijtscheldt, is …

Lees verder
Fiscaal

Sale-and-leaseback-overeenkomst kan factuur zijn voor btw

Btw-ondernemers kunnen btw op de facturen voor afgenomen prestaties aftrekken voor zover zij die prestaties …

Lees verder
Fiscaal

Nieuwe voorbeelden van hybride mismatches in beleidsbesluit

Het Besluit Hybridemismatches bevat het beleid voor de hybridemismatchmaatregelen die opgenomen zijn in de Wet …

Lees verder
Fiscaal

Brief van bank over onderzoek ontvangen? Inkeren kan niet

Door de inkeerregeling tijdig te benutten, kan een belastingplichtige voorkomen dat de Belastingdienst hem een …

Lees verder
Fiscaal

Extra leidingen zijn onvoldoende voor laag tarief OVB

Stel dat een onroerende zaak oorspronkelijk is gebouwd als woning, maar al lange tijd dient …

Lees verder
Fiscaal

Aandeel van 35% in woning is bij bewoning eigen woning

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aandeel van 35% in een bouwkundig, maar niet …

Lees verder
Fiscaal

Btw niet gesplitst berekenen bij niet-afgescheiden ruimte

Is een ruimte in een bepaald gebouw niet afgescheiden van gemeenschappelijke ruimtes, dan is zij …

Lees verder
Fiscaal

Wijziging in aanleveren van data over betalingen aan derden

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden zijn aan …

Lees verder
Fiscaal

Alleen voorziening voor ingeroepen borgstelling te vormen

Uit een zaak voor Hof Den Haag blijkt eens te meer dat een dga niet …

Lees verder
Fiscaal

Extra verlaging BPM door willekeur van fiscus

In een zaak voor Rechtbank Gelderland wilde een man een grotere afschrijving op de waarde …

Lees verder
Fiscaal

Kabinet wil verder gaan met snijden in fiscale regelingen

Het kabinet wil deze kabinetsperiode nog vervolgstappen zetten met de aanpak van de hoeveelheid aan …

Lees verder
Fiscaal

Geen informatiebeschikking na gepaste ontkenning

Soms is een vraag van de fiscus met betrekking tot informatie ten behoeve van de …

Lees verder
Fiscaal

Verklaring voor laag tarief OVB mag in bezwaarschrift

Wie een woning koopt die voor hem een eigen woning zal zijn, betaalt maar 2% …

Lees verder
Overig nieuws

Verlenging en versoepeling van Europese staatssteunregels

Er zal een verdere versoepeling plaatsvinden van de regels voor staatssteun aan bedrijven in de …

Lees verder
Overig nieuws

Europese Commissie keurt steun vanwege Brexitkosten goed

De Europese Commissie is akkoord met steun voor Nederlandse bedrijven die vanwege de Brexit extra …

Lees verder
Overig nieuws

Volledig loon voor werknemer die ziek is tijdens zijn vakantie

Volgens het Hof van Justitie van de EU overtreedt een land de EU-richtlijn (2003/88/EG) als …

Lees verder
Overig nieuws

Voorstel massaal bezwaar plus voor ‘afgewezen’ spaarders

De Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers hebben spaarders die geen rechtsherstel met betrekking tot …

Lees verder
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief