Nieuwsbrief februari 2023

  • Alle
  • Fiscaal
  • Overig nieuws
Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen
Fiscaal

Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen. Dit …

Lees verder
Landelijke Landbouwnormen 2022 bekend
Fiscaal

Landelijke Landbouwnormen 2022 bekend

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2022 voor de meest …

Lees verder
Winstaandeel voor 15-jarig kind mag niet zo hoog zijn
Fiscaal

Winstaandeel voor 15-jarig kind mag niet zo hoog zijn

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen hun kinderen in de onderneming laten meewerken. In principe kan …

Lees verder
Bv met alleen dga’s mag LH-aangifte vóór tijdvak doen
Fiscaal

Bv met alleen dga’s mag LH-aangifte vóór tijdvak doen

Bv’s met een of meer dga’s mogen onder voorwaarden aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die …

Lees verder
Werknemer ontvangt vertrekvergoeding in jaar van betaling
Fiscaal

Werknemer ontvangt vertrekvergoeding in jaar van betaling

Sommige werknemers ontvangen aan het einde van hun dienstbetrekking een zogeheten vertrekvergoeding. In een zaak …

Lees verder
Fiscaal

Hoge Raad licht samenloop marge- en veilingregeling toe

Stel dat een veilinghouder via zijn veiling goederen verkoopt die afkomstig zijn van particulieren. De …

Lees verder
Fiscaal

Onder drang toegekend legaat is gewoon belast

Het komt in de praktijk voor dat iemand om niet of tegen een zeer lage …

Lees verder
Fiscaal

Publicatie Milieulijst 2023 en Energielijst 2023

Zowel de Milieulijst 2023 als de Energielijst 2023 is gepubliceerd. Met ingang van 2023 is …

Lees verder
Fiscaal

Nieuw formulier ‘Corona betaalregeling’

Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunnen ondernemers de Belastingdienst online vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan …

Lees verder
Fiscaal

Goedkeuring bij verkrijging economische eigendom woning

Soms wil de koper van een eigen woning al snel beginnen met de verbouwing. Onder …

Lees verder
Fiscaal

Vraag tijdig partiële buitenlandse belastingplicht aan

Een ingekomen werknemer die gebruikmaakt van de 30%-regeling moet tijdig verzoeken om partiële buitenlandse belastingplicht …

Lees verder
Fiscaal

Rittenregistratie moet adressen begin- en eindpunt noemen

In beginsel moet een werkgever een bijtelling toepassen op het loon van een werknemer met …

Lees verder
Fiscaal

Geen btw over verkapte dividenduitkering

Neemt een dga een auto van zijn bv over voor een te lage waarde? Dan …

Lees verder
Fiscaal

Schending verdedigingsbeginsel kost fiscus BPM-aanslag

In een zaak voor de Hoge Raad heeft een bv op aangifte BPM voldaan ter …

Lees verder
Fiscaal

Betaling onder opschortende voorwaarde? Geen passiefpost

Een recente zaak voor rechtbank Noord-Holland ziet op een nv en twee vennootschappen die zijn …

Lees verder
Fiscaal

Voordeel voor dga belast in jaar van afsluiten overeenkomst

In een zaak voor rechtbank Noord-Holland heeft een bv op 8 juli 2015 een koopovereenkomst met …

Lees verder
Fiscaal

Tweede Kamer neemt Wet toekomst pensioenen aan

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen op 22 december 2022 aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt …

Lees verder
Fiscaal

Lage btw-tarief voor parkeren bij meerdaags evenement

De terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen vormt voor de omzetbelasting een zelfstandige prestatie. Is sprake van een …

Lees verder
Fiscaal

Zakelijke motieven houden splitsing vrij van overdrachtsbelasting

Om een geslaagd beroep op de splitsingsvrijstelling voor de overdrachtsbelasting te kunnen doen, moet zowel …

Lees verder
Fiscaal

Dga die niet achter zijn pensioen aangaat, geeft het nog niet prijs

Stel dat een dga een pensioen in eigen beheer (PEB) heeft. Vervolgens bereikt hij de …

Lees verder
Fiscaal

Nieuw besluit over gebruik camera’s voor MRB-heffing

De minister van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over het inzetten van camera’s bij het …

Lees verder
Fiscaal

Handreiking over laadpaal bij woning van werknemer

Als de werkgever een laadpaal bij de woning van zijn werknemer laat plaatsen, hangt het …

Lees verder
Fiscaal

Eerdere schenking ontbonden, nieuw beroep op jubelton

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit gepubliceerd over het beleid met de vrijstellingen …

Lees verder
Fiscaal

Boeterente die dga betaalt, is vooruitbetaalde rente

Een dga kan in beginsel de aankoop van zijn eigen woning financieren door bij zijn …

Lees verder
Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open
Overig nieuws

Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

Onder voorwaarden is het mogelijk voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische …

Lees verder
Vraag herberekening beslagvrije voet aan
Overig nieuws

Vraag herberekening beslagvrije voet aan

Per 1 januari 2023 zijn allerlei bedragen, percentages en aantallen in de SZW-regelgeving herzien, waaronder een …

Lees verder
Regels AWf-premie tijdelijke urenuitbreiding blijven gelden
Overig nieuws

Regels AWf-premie tijdelijke urenuitbreiding blijven gelden

Stel, voor een bepaalde arbeidsovereenkomst geldt de lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds. Vervolgens neemt de werkgever …

Lees verder
Geen aansprakelijkheid als advies per saldo voordelig is
Overig nieuws

Geen aansprakelijkheid als advies per saldo voordelig is

In een zaak voor rechtbank Den Haag heeft een dga zijn belastingadviseur aansprakelijk gesteld voor …

Lees verder
Kamer vragen commerciële huisartsenpraktijk
Overig nieuws

Kamer vragen commerciële huisartsenpraktijk

Lees verder
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief