Nieuwsbrief februari 2023

Fiscaal

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat naast redactionele en technische wijzigingen een aantal maatregelen die per 1 januari 2023 in werking zijn getreden. Daarbij …

Fiscaal

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2022’ zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2022 voor de meest gangbare kostenposten, …

Fiscaal

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen hun kinderen in de onderneming laten meewerken. In principe kan een kind …

Fiscaal

Bv’s met een of meer dga’s mogen onder voorwaarden aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet …

Fiscaal

Sommige werknemers ontvangen aan het einde van hun dienstbetrekking een zogeheten vertrekvergoeding. In een zaak voor rechtbank …

Fiscaal

Stel dat een veilinghouder via zijn veiling goederen verkoopt die afkomstig zijn van particulieren. De veilinghouder vraagt …

Fiscaal

Het komt in de praktijk voor dat iemand om niet of tegen een zeer lage vergoeding buiten …

Fiscaal

Zowel de Milieulijst 2023 als de Energielijst 2023 is gepubliceerd. Met ingang van 2023 is het budget …

Fiscaal

Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunnen ondernemers de Belastingdienst online vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. …

Fiscaal

Soms wil de koper van een eigen woning al snel beginnen met de verbouwing. Onder andere in …

Fiscaal

Een ingekomen werknemer die gebruikmaakt van de 30%-regeling moet tijdig verzoeken om partiële buitenlandse belastingplicht voor box 3. …

Fiscaal

In beginsel moet een werkgever een bijtelling toepassen op het loon van een werknemer met een auto …

Fiscaal

Neemt een dga een auto van zijn bv over voor een te lage waarde? Dan is sprake …

Fiscaal

In een zaak voor de Hoge Raad heeft een bv op aangifte BPM voldaan ter zake van …

Fiscaal

Een recente zaak voor rechtbank Noord-Holland ziet op een nv en twee vennootschappen die zijn opgericht naar …

Fiscaal

In een zaak voor rechtbank Noord-Holland heeft een bv op 8 juli 2015 een koopovereenkomst met haar dga …

Fiscaal

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen op 22 december 2022 aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt dat jongere …

Fiscaal

De terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen vormt voor de omzetbelasting een zelfstandige prestatie. Is sprake van een meerdaags evenement? …

Fiscaal

Om een geslaagd beroep op de splitsingsvrijstelling voor de overdrachtsbelasting te kunnen doen, moet zowel het einddoel …

Fiscaal

Stel dat een dga een pensioen in eigen beheer (PEB) heeft. Vervolgens bereikt hij de leeftijd waarop …

Fiscaal

De minister van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over het inzetten van camera’s bij het innen van …

Fiscaal

Als de werkgever een laadpaal bij de woning van zijn werknemer laat plaatsen, hangt het af van …

Fiscaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit gepubliceerd over het beleid met de vrijstellingen van de …

Fiscaal

Een dga kan in beginsel de aankoop van zijn eigen woning financieren door bij zijn eigen bv …

Overig nieuws

Onder voorwaarden is het mogelijk voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950 subsidie aan te vragen. Voor een gebruikte auto is de subsidie € 2.000. Op de Autolijst Subsidie Elektrische …

Overig nieuws

Per 1 januari 2023 zijn allerlei bedragen, percentages en aantallen in de SZW-regelgeving herzien, waaronder een wijziging van …

Overig nieuws

Stel, voor een bepaalde arbeidsovereenkomst geldt de lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds. Vervolgens neemt de werkgever in de …

Overig nieuws

In een zaak voor rechtbank Den Haag heeft een dga zijn belastingadviseur aansprakelijk gesteld voor fiscale schade. …

Overig nieuws

Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief