Nieuwsbrief mei 2023

  • Alle
  • Fiscaal
  • Overig nieuws
Verkrijging aandelen in vastgoed-bv is niet snel vrijgesteld
Fiscaal

Verkrijging aandelen in vastgoed-bv is niet snel vrijgesteld

Krijgt een (echtgenoot van een) kind, pleegkind, kleinkind, broer of zus van een ondernemer een …

Lees verder
Ook bij tweede hypotheek kan vordering inbaar zijn
Fiscaal

Ook bij tweede hypotheek kan vordering inbaar zijn

In beginsel valt het voordeel uit een kwijtschelding van een schuld, die de schuldeiser niet …

Lees verder
Voorziening groot onderhoud vormen kan zonder kostenpiek
Fiscaal

Voorziening groot onderhoud vormen kan zonder kostenpiek

De Belastingdienst accepteert pas dat een ondernemer een egalisatiereserve vormt als hij voldoet aan het …

Lees verder
Voorziening voor cashbonus in ruil voor voorwaardelijke optie
Fiscaal

Voorziening voor cashbonus in ruil voor voorwaarde­lijke optie

Het komt in de praktijk voor dat een werkgever in een bepaald jaar voorwaardelijke werknemersopties …

Lees verder
Fiscaal

Geef voor 30%-regeling correcte datum van verblijf in Nederland aan

Ten aanzien van een ingekomen werknemer kan men in beginsel één keer met succes een …

Lees verder
Fiscaal

Lage winst in twee jaren maakt nog geen bron van inkomen

Verliezen uit een activiteit zijn pas aftrekbaar als de activiteit een bron van inkomen vormt. …

Lees verder
Fiscaal

Verhoging van ‘zeer gering belang’-grens van € 15 naar € 17

In beginsel heeft de belanghebbende in een procedure tegen de overheid recht op een vergoeding …

Lees verder
Fiscaal

Nieuwe goedkeuring voor KEW, SEW en BEW

Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) die …

Lees verder
Fiscaal

Belastingkorting ab-verlies vereist beschikking van fiscus

Een verlies uit aanmerkelijk belang (ab) is te verrekenen met positieve inkomsten uit ab uit …

Lees verder
Fiscaal

Fiscus moet actief lager BPM-tarief gebruikte auto toepassen

Vindt de eerste ingebruikname van een gebruikte auto plaats binnen twee maanden na de inwerkingtreding …

Lees verder
Fiscaal

Pas bij bewezen fraude loopt aftrek voorbelasting gevaar

Zolang feiten en omstandigheden alleen maar aanwijzingen en geen bewijzen zijn voor btw-fraude, mag de …

Lees verder
Fiscaal

Strenge bewijslast voor fiscus bij betalingsvergrijpboete

Legt de Belastingdienst een btw-ondernemer een vergrijpboete op omdat deze door grove schuld of opzet …

Lees verder
Fiscaal

ANBI-status relevant voor kwalificatie schenking

Of een instelling de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft, is niet van …

Lees verder
Fiscaal

Verkoop pand zonder aandelen geven: geen OVB-vrijstelling

De verkoop van een onroerende zaak aan een bv is in principe belast met overdrachtsbelasting. …

Lees verder
Fiscaal

Waardeaangroei van belaste pensioenaanspraak is geen loon

In een arrest heeft de Hoge Raad het volgende toegelicht. Als een pensioenregeling onzuiver is …

Lees verder
Fiscaal

Stijging in aansluitingen horizontaal toezicht fiscaal dienst­verleners

Het uitgangspunt bij horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener (HT FD) is dat de fiscaal …

Lees verder
Fiscaal

Lening aan stichting kan resultaats­vermogen zijn

Stel dat een grootaandeelhouder van een bv daarnaast een bestuurder is van een stichting. De …

Lees verder
Fiscaal

Teruggaafverzoek dividendbelasting kan alleen maar digitaal

Tot 1 april 2023 was een verzoek om teruggaaf van dividendbelasting op papier of via de …

Lees verder
Fiscaal

Aftrek verlies uit ROW vergt werkzaam­heden

Als een belastingplichtige een negatief resultaat uit overige werkzaamheden wil opgeven, moet hij voldoen aan …

Lees verder
Fiscaal

Kosten van akte van verdeling zijn geen eigenwoningrente

Stel, twee personen kiezen ervoor om in algehele gemeenschap van goederen te huwen. Zij bewonen …

Lees verder
Fiscaal

Geen vergrijpboete ondanks btw-suppletie via Vpb-aangifte

Constateert een btw-ondernemer dat hij in een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf …

Lees verder
Fiscaal

Pas 183-dagenregeling na emigratie naar verdragsland

Sommige belastingverdragen bevatten de zogeheten 183-dagenregeling. Deze regeling houdt in dat alleen de woonstaat mag …

Lees verder
Fiscaal

De internetsite ANBI loket is geopend

Op 3 april 2023 is de internetsite ANBI Loket geopend. Op deze internetsite staat inhoudelijke …

Lees verder
Fiscaal

Voor correctietoets telt alleen het belastingverschil

De fiscus hanteert een bepaald correctiebeleid dat in een notitie is geformuleerd. Op grond van …

Lees verder
Subsidieregeling Verduurzaming MKB is weer geopend
Overig nieuws

Subsidieregeling Verduurzaming MKB is weer geopend

Mkb-ondernemers kunnen sinds 1 april 2023 weer subsidie aanvragen op grond van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB …

Lees verder
Ondanks levenstestament kan een derde curator worden
Overig nieuws

Ondanks levenstestament kan een derde curator worden

Een particulier kan in een levenstestament iemand, bijvoorbeeld zijn echtgenoot, aanwijzen om zijn belangen te …

Lees verder
Hoge Raad bevestigt dat bezorgers in dienst zijn bij Deliveroo
Overig nieuws

Hoge Raad bevestigt dat bezorgers in dienst zijn bij Deliveroo

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een maaltijdbezorger bij Deliveroo in dienstbetrekking werkzaam is. Aan …

Lees verder
Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt gepland
Overig nieuws

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt gepland

De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Dit …

Lees verder
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief