Nieuwsbrief september 2021

Fiscaal

Stel dat een buitenlandse belastingplichtige, die geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie, wel recht heeft op …

Fiscaal

Voor Arbovoorzieningen geldt binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het …

Fiscaal

In beginsel moet men voor de fiscale kwalificatie van een lening aansluiten bij de civielrechtelijke kwalificatie. Een …

Fiscaal

Het (demissionaire) kabinet liep al langer met het idee om de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting …

Fiscaal

In beginsel zal een belastingplichtige een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de fiscus als hij …

Fiscaal

Wie de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wil gebruiken, moet verklaren deze vrijstelling niet eerder te hebben toegepast. …

Fiscaal

Voor gerechtshofof Den Bosch is de vraag gekomen welk bedrag een zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (kbb) kan …

Fiscaal

In beginsel heeft de Belastingdienst zes weken de tijd om op een bezwaarschrift te reageren. Onder bepaalde …

Fiscaal

De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een taakoverdracht tussen bepaalde verenigingen en algemeen …

Fiscaal

Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden die inzicht geeft in hun financiële en fiscale positie. …

Fiscaal

Onder de toepassing van de 30%-regeling is 30% van het loon van uit het buitenland ingekomen of …

Fiscaal

In principe moet een onderneming bedrijfsmiddelen zoals bedrijfspanden waarderen tegen de historische kostprijs minus de afschrijvingen. Als …

Fiscaal

Stel dat iemand op de peildatum 1 januari van een jaar een leningsovereenkomst aangaat met een ander. …

Fiscaal

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De regering heeft …

Fiscaal

Als verschillende ondernemers voor de btw willen kwalificeren als een fiscale eenheid (FE btw), moeten zij onder …

Fiscaal

Normaal gesproken is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Een belangrijke uitzondering is de …

Fiscaal

Soms richten dga’s of vermogende particulieren een Stichting Particulier Fonds (SPF) op dat naderhand bedragen uitkeert aan …

Fiscaal

Wanneer een IB-ondernemer eenmaal een winstcorrectie moet toepassen vanwege zijn privégebruik van de auto van de zaak, …

Fiscaal

Eerder dit jaar oordeelde rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van een dga …

Fiscaal

Het komt in de praktijk voor dat een groep investeerders belangen in een of meer ondernemingen verwerven …

Fiscaal

Door de combinatie van de coronamaatregelen en het einde van het overgangsrecht in het kader van de …

Fiscaal

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak, moet …

Fiscaal

Sommige bedrijven verkopen niet alleen producten, maar bemiddelen ook bij het tot stand komen van een overeenkomst …

Fiscaal

Stel dat fiscale partners gezamenlijk hun aangifte inkomstenbelasting indienen, maar dat de inspecteur ervoor kiest deze aangiftes …

Overig nieuws

Aanvankelijk moest de levering van een emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden plaatsvinden als de ondernemer de Subsidieregeling …

Overig nieuws

Het kabinet heeft de watersnood in Limburg besproken. Demissionair premier Rutte verklaarde dat de steunmaatregelen voor ondernemers …

Overig nieuws

De Europese Commissie (EC) heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd waarmee zij witwassen en terrorismefinanciering hoopt aan te …

Overig nieuws

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer laten weten dat de Wet pensioenverdeling bij …
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief