Nieuwsbrief september 2021

  • Alle
  • Fiscaal
  • Overig nieuws
Overig nieuws

Aanpassing van SEBA vanwege langere levertijden

Aanvankelijk moest de levering van een emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden plaatsvinden als de ondernemer …

Lees verder
Overig nieuws

Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood

Het kabinet heeft de watersnood in Limburg besproken. Demissionair premier Rutte verklaarde dat de steunmaatregelen …

Lees verder
Overig nieuws

EC vraagt om Europese toezichthouder witwassen

De Europese Commissie (EC) heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd waarmee zij witwassen en terrorismefinanciering hoopt …

Lees verder
Overig nieuws

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat later in

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer laten weten dat de Wet …

Lees verder
Fiscaal

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar

Stel dat een buitenlandse belastingplichtige, die geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie, wel recht …

Lees verder
Fiscaal

Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen

Voor Arbovoorzieningen geldt binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien …

Lees verder
Fiscaal

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening

In beginsel moet men voor de fiscale kwalificatie van een lening aansluiten bij de civielrechtelijke …

Lees verder
Fiscaal

Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022

Het (demissionaire) kabinet liep al langer met het idee om de aftrek van scholingsuitgaven in …

Lees verder
Fiscaal

Voorkom aanmaningskosten met uitstelverzoek in bezwaar

In beginsel zal een belastingplichtige een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de fiscus …

Lees verder
Fiscaal

Startersvrijstelling ook bij in delen verkregen eigendom

Wie de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wil gebruiken, moet verklaren deze vrijstelling niet eerder te …

Lees verder
Fiscaal

Echtgenoot betaalt mee, maar toch 100% hypotheekrenteaftrek

Voor gerechtshofof Den Bosch is de vraag gekomen welk bedrag een zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtige …

Lees verder
Fiscaal

Vergeten melding van informatie opvragen kost fiscus dwangsom

In beginsel heeft de Belastingdienst zes weken de tijd om op een bezwaarschrift te reageren. …

Lees verder
Fiscaal

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie

De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een taakoverdracht tussen bepaalde verenigingen …

Lees verder
Fiscaal

Dubbel risico op omkering bewijslast bij foute administratie

Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden die inzicht geeft in hun financiële en …

Lees verder
Fiscaal

Gebruik 30%-regeling vereist aanwijzing door werkgever

Onder de toepassing van de 30%-regeling is 30% van het loon van uit het buitenland …

Lees verder
Fiscaal

Waardeer pand pas na leegstand af naar lagere bedrijfswaarde

In principe moet een onderneming bedrijfsmiddelen zoals bedrijfspanden waarderen tegen de historische kostprijs minus de …

Lees verder
Fiscaal

Geen box 3-verlaging bij oplichting

Stel dat iemand op de peildatum 1 januari van een jaar een leningsovereenkomst aangaat met …

Lees verder
Fiscaal

Handhaving Wet DBA laat op zich wachten

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De …

Lees verder
Fiscaal

Meerderheid zeggenschapsrechten in bv voldoende voor FE btw

Als verschillende ondernemers voor de btw willen kwalificeren als een fiscale eenheid (FE btw), moeten …

Lees verder
Fiscaal

Muur met belangrijke functie verhindert kwalificatie bouwterrein

Normaal gesproken is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Een belangrijke uitzondering …

Lees verder
Fiscaal

Uitkering door SPF kan schenking door oprichter zijn

Soms richten dga’s of vermogende particulieren een Stichting Particulier Fonds (SPF) op dat naderhand bedragen …

Lees verder
Fiscaal

Zelf autokostenforfait verzinnen levert boete op

Wanneer een IB-ondernemer eenmaal een winstcorrectie moet toepassen vanwege zijn privégebruik van de auto van …

Lees verder
Fiscaal

Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon

Eerder dit jaar oordeelde rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van …

Lees verder
Fiscaal

Renteaftrekbeperking na financieren met hybride constructie

Het komt in de praktijk voor dat een groep investeerders belangen in een of meer …

Lees verder
Fiscaal

Dubbele premieheffing geen excuus voor thuiswerkverbod Brit

Door de combinatie van de coronamaatregelen en het einde van het overgangsrecht in het kader …

Lees verder
Fiscaal

Werknemer die sleutels inlevert, heeft geen auto van de zaak

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de …

Lees verder
Fiscaal

Bemiddelen extra garantie eigen producten: geen btw-aftrek

Sommige bedrijven verkopen niet alleen producten, maar bemiddelen ook bij het tot stand komen van …

Lees verder
Fiscaal

Risico afzonderlijk aanslagen partners opleggen voor fiscus

Stel dat fiscale partners gezamenlijk hun aangifte inkomstenbelasting indienen, maar dat de inspecteur ervoor kiest …

Lees verder
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief