Fiscaal

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar

Stel dat een buitenlandse belastingplichtige, die geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie, wel recht heeft op een Nederlands pensioen. De pensioenverzekeraar houdt eerst de loonheffingen in en keert vervolgens een deel van het nettobedrag uit aan de ex-partner van de belastingplichtige. Het pensioen wordt geheel aan de buitenlandse belastingplichtige toegerekend. Vraag is of de …

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar Lees verder »

Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen

Voor Arbovoorzieningen geldt binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de Arbowet. Hoewel gezonde lunchmaaltijden de gezondheid van werknemers in algemene zin bevorderen, zijn zij volgens rechtbank Den Haag geen Arbovoorzieningen. Dat komt doordat een direct verband tussen zo’n gezonde …

Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen Lees verder »

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening

In beginsel moet men voor de fiscale kwalificatie van een lening aansluiten bij de civielrechtelijke kwalificatie. Een uitzondering geldt bij een schijnlening, bodemlozeputlening of deelnemerschapslening. Maar in andere gevallen blijft een geldverstrekking een lening als het civielrechtelijk een lening is. Dat betekent dat bij een latere kwijtschelding pas op dat moment de fiscale afwikkeling volgt. …

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening Lees verder »

Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022

Het (demissionaire) kabinet liep al langer met het idee om de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting af te schaffen. Nu is in een besluit vastgelegd dat deze aftrekmogelijkheid per 1 januari 2022 komt te vervallen. In plaats van de aftrek van de scholingsuitgaven komt de Subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Het is de bedoeling …

Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022 Lees verder »

Voorkom aanmaningskosten met uitstelverzoek in bezwaar

In beginsel zal een belastingplichtige een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de fiscus als hij een belastingaanslag niet binnen de betaaltermijn kan voldoen. Terwijl de ontvanger van de belastingen op dit verzoek beslist, mag hij de belastingplichtige in beginsel geen aanmaningskosten in rekening brengen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat hetzelfde geldt als de belastingplichtige …

Voorkom aanmaningskosten met uitstelverzoek in bezwaar Lees verder »

Startersvrijstelling ook bij in delen verkregen eigendom

Wie de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wil gebruiken, moet verklaren deze vrijstelling niet eerder te hebben toegepast. Stel dat iemand op een dag het erfpachtrecht op een perceel verkrijgt. Diezelfde persoon koopt op dezelfde dag van een andere verkoper de blote eigendom van het perceel. In eerste instantie zou alleen de eerste verkrijging onder de …

Startersvrijstelling ook bij in delen verkregen eigendom Lees verder »

Echtgenoot betaalt mee, maar toch 100% hypotheekrenteaftrek

Voor gerechtshofof Den Bosch is de vraag gekomen welk bedrag een zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (kbb) kan aftrekken als zowel hij als zijn partner hypotheekrente betaalt. In deze zaak was de partner van de belastingplichtige zelf geen kbb. Daardoor telde die partner niet als fiscale partner. In deze situatie moet men volgens het hof aansluiten …

Echtgenoot betaalt mee, maar toch 100% hypotheekrenteaftrek Lees verder »

Vergeten melding van informatie opvragen kost fiscus dwangsom

In beginsel heeft de Belastingdienst zes weken de tijd om op een bezwaarschrift te reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan de fiscus deze termijn verlengen. Bijvoorbeeld als de inspecteur aanvullende informatie nodig heeft van een buitenlandse instelling om het bezwaarschrift correct af te handelen. In dat geval vindt alleen maar een termijnverlenging plaats als de Belastingdienst …

Vergeten melding van informatie opvragen kost fiscus dwangsom Lees verder »

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie

De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een taakoverdracht tussen bepaalde verenigingen en algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Maar dan mogen commerciële factoren daarbij geen rol spelen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit zo aangepast dat woningcorporaties eerder aan die voorwaarden voldoen. Zo gaat de fiscus …

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie Lees verder »

Dubbel risico op omkering bewijslast bij foute administratie

Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden die inzicht geeft in hun financiële en fiscale positie. Als de administratie van een ondernemer ernstige gebreken vertoont, voldoet hij niet aan zijn administratieplicht. De inspecteur kan dan besluiten zelf de winst van de ondernemer te schatten. Bij een beroepsprocedure tegen deze schatting kan sprake zijn van …

Dubbel risico op omkering bewijslast bij foute administratie Lees verder »

Scroll naar top

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief